Back

Transform your vibe, transform your life!

We kunnen er als mens niet om heen: geluid is OVERAL om ons heen. Zelfs als je niet optimaal kunt horen of doof bent kun je de vibraties vaak wel voelen mocht je dicht genoeg bij de bron fysiek aanwezig zijn of afhankelijk natuurlijk van de afstand tussen jouzelf en de bron. Het geluid van toeterend verkeer, een overvliegende helicopter, blaffende honden, pratende mensen, een achtergronddeuntje in de lift… we staan vaak de gehele dag blootgesteld aan geluidsbronnen. Vaak noemt men eerdergenoemde voorbeelden ook wel ‘lawaai’, omdat het een soort van negatieve en ongezonde manier is van het ervaren van deze geluidsbronnen. Kortom: het hoort niet natuurlijk aan!

Wat wel natuurlijker aanvoelt zijn de sound healing klanken die als doel hebben jouw lichaam-, geest- en emoties tot rust en in balans te krijgen. Deze vibraties hebben namelijk een helende werking op zowel objecten als ons mensen die in aanraking komen met deze trillingen.

Het gebruik maken van geluiden en klanken om lichamelijk-, geestelijk- of emotioneel te genezen gebeurt al eeuwen lang. Het is in feite niets nieuws onder de zon. Vele inheemse stammen en beschavingen wisten al van de helende klanken af en pasten het vaak toe binnen hun stam om de gezondheid te bevorderen. Zelf doe je het waarschijnlijk ook vandaag de dag nog, zonder dat je het misschien doorhebt. Denk maar eens aan een recent moment terug, waarbij je je niet zo lekker in je vel voelde. Grote kans dat je eventjes ging luisteren naar één van je favoriete nummers en vaak meteen al merkte je dat je je lekkerder in je vel voelde.

Zoals het bij een lied vaak meer gaat om te tekst en de swingende beat, gaat het bij sound healing veel meer om de bepaalde frequenties. Deze specifieke trillingen zijn erop gericht om jouw stemming, negatieve gemoedstoestand op dat moment, fysieke klachten, mentale lijden en zelfs DNA structuur te repareren!

Wat is geluid? Oftewel: Wat zijn frequenties?

Geluid kun je simpelweg uiten als een golf. Gewoonlijk manifesteert deze golf zich als bewegende lucht, die de trillingen van een voorwerp opneemt en ze laat voortbewegen. Deze geluidsgolf treft onze trommelvliezen en ondergaat het meest bijzondere bio-akoestische proces waarbij het eerst wordt omgezet in chemische vorm en vervolgens in elektrische impulsen terwijl het door onze hersenen reist.

Geluidsgolven worden gemeten in cycli per seconde. Wetenschappelijk gezien worden deze cyclische golfmetingen hertz genoemd en afgekort als Hz. Bij de meting van een geluid wordt de frequentie ervan genoemd. Eén cyclus per seconde wordt geschreven als 1 Hz, waarbij extreem langzame golven zeer diepe en lage tonen creëren en extreem snelle golven zeer hoge tonen creëren.

Wij kunnen horen vanaf ongeveer 16 Hz tot ongeveer 16.000 Hz. Deze getallen zijn natuurlijk niet constant, met name de hoogste waarden van ons hoorvermogen. Van jonge kinderen wordt gezegd dat ze tot 20.000 H2 kunnen horen, maar naarmate we ouder worden en meer worden blootgesteld aan harde geluiden, wordt ons bereik kleiner.

Wat betekent de term 'sound'?

Zentastic Vibes: Sound Healing klanktherapie & Coaching in Delfshaven, Rotterdam.

De vertaling van het Nederlandse woord geluid naar het Engels toe, wordt sound; een term die vrijwel iedereen bekend in de oren ‘klinkt’. Maar het bijzondere is dat wanneer je sound als term terug vertaald naar het Nederlands toe, het maar liefst twee betekenissen krijgt. Het online woordenboek The American Heritage Dictionary zegt het volgende:

1. Geluid als frequenties
a. Trillingen overgebracht door een elastische vaste stof, vloeistof of gas, met frequenties van ongeveer 20 tot 20.000 hertz, die door menselijke gehoororganen kunnen worden waargenomen.
b. Overgebrachte trillingen van elke frequentie.
c. De gewaarwording die door dergelijke trillingen in de lucht of een ander medium in de gehoororganen wordt gestimuleerd.

2. Geluid in gezondheid
a. Vrij van gebreken, verval of schade; in goede staat.
b. Vrij van ziekte of letsel.

De term betekend zowel ‘klank’ als ‘gezond’ of ‘heel’. Iets wat ‘geluid’ in het Nederlands dus niet betekent. Uiteraard maken klanken geen enkel verschil tussen gezond en ongezond, goed of slecht.
Een klank is dus in feite een munt met twee kanten, waarbij het zowel gezond en genezend kan werken (natuurelementen zoals regen, de natuur of de zee), maar ook destructief en energie slurpend kan werken (zoals gefabriceerd geluid: verkeerslawaai of een industrieterrein met veel boormachines en fabrieken).

Wat betekent de term 'healing'?

Healing is een algemene term geworden, waarbij mensen die de Nederlandse taal machtig zijn, minder snel gebruik maken van genezing als vertaling. Vandaar dat het belangrijk is om precies te weten wat de termen healing en genezing inhouden, want dit woord kan voor veel verschillende mensen veel verschillende dingen betekenen.

Wanneer we kijken naar het Van Dale woordenboek, staat de Engelse term healing voor:

hea·ling (devmeervoud: healings)
1. bovennatuurlijke genezing, bv. door gebed of handoplegging

Opmerkelijk is dat healing als term meteen als iets bovennatuurlijks wordt gezien in plaats van iets dat natuurlijk is. Het Engelse woord zelf heeft dus van zichzelf al een spirituele en alternatief genezende lading.

Wanneer we echter kijken naar The American Heritage Dictionary, dan verandert de zaak een beetje. De betekenis luidt als volgt: 

1. De gezondheid of deugdelijkheid herstellen; genezen
2. Rechtzetten; herstellen
3. Om (een persoon) in geestelijke gezondheid te herstellen.

Het voegt dan toe: “Heel en gezond worden; terugkeren naar gezondheid.”

De betekenis van de volledige term sound healing oftewel klankgenezing is dus kortom:

Zentastic Vibes: Sound Healing klanktherapie & Coaching in Delfshaven, Rotterdam.

“Het vermogen van klank om aspecten van onszelf te herstellen die niet in overeenstemming zijn (dus hersteld moeten worden), en om ons te herstellen tot geestelijke heelheid.”

Welke soort Sound Healings bestaan er?

De intentie en het doel van sound healing door de tijd heen is nog altijd ongeveer hetzelfde gebleven: Rust en genezing. Maar de uitvoering ervan, de vele verbale en non-verbale instrumenten die gebruikt worden verschillen nogal in vergelijking met het verleden. Zo zijn er vandaag de dag verschillende manieren om sound healing te kunnen ervaren en beleven! Hieronder een opsomming inclusief korte toelichting m.b.t. de vele verschillende vormen van sound healing:

Tijdens een sound healing massage wordt er gebruik gemaakt van klankinstrumenten (specifiek bedoeld voor klanktherapie) die vlakbij, tegenaan of op het fysieke lichaam worden geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan Tibetaanse klankschalen, stemvorken en energy chime bars.

Sound Healing Baths ook wel Sound Baths in het kort genoemd, vinden meestal plaats in groepsverband, waarbij er zowel instrumenten worden gebruikt op afstand (bijvoorbeeld Kristallen Klankschalen) en instrumenten die individueel één-op-één worden gebruikt. Een Sound Bath kan op zichzelf plaatsvinden of kort aan het einde van een yoga asana- of yoga meditatieles.

Een Sound Healing Journey is in feite hetzelfde als een Sound Bath, wat vaak in groepsverband plaatsvindt, maar dan met een specifiek thema waaraan de specifieke instrumenten op afgestemd zijn. Denk bijvoorbeeld aan een reis door Indonesië waarbij specifieke klanken en instrumenten worden gebruikt uit dit land.

Bij een Sound Healing Meditatie of Sound Meditatie in het kort ligt de focus meer op het bewustzijn houden één klank tegelijkertijd. Op deze manier oefen je in feite het voortraject vóórdat je daadwerkelijk écht gaat mediteren en de diepte in leert gaan. Hierbij ontwikkel je dus je wilskracht en concentratievermogen. Het tempo waarop de klankinstrumenten worden bespeeld ligt ook vaak lager dan bij een Sound Bath bijvoorbeeld. Ook kan er bij Sound Healing Meditaties gebruik worden gemaakt van een begeleidende stem, met als doel het bewustzijn te helpen navigeren door de gehele meditatie heen.

De term nidra is Sanskriet voor ‘slaap’. De bedoeling is niet om letterlijk in slaap te vallen, maar om in een theta hersengolf frequentie te geraken, wat in feite betekent dat je je in een staat tussen wakker zijn en in een diepe slaapstaat verkeert. Meestal worden er klanken gecombineerd met een geleide stem gehanteerd tijdens de gehele meditatie. 

Een Sound Healing Concert komt vaak voor tijdens bepaalde (muziek)festivals, waarbij het doel niet persé is om mensen te helen, maar om op te gaan in de klanken zelf. Hierbij worden vaak machinaal geproduceerde Tibetaanse klankschalen gebruikt i.p.v. met de hand gemaakte Tibetaanse klankschalen. Dit omdat bij fabriek-klankschalen de toon sneller dooft, hoger is en de klankschaal niet beschikt over drie toon lagen. Vandaar dat deze klankschalen meer geschikt zijn voor een concert i.p.v. het helen van mensen op individueel niveau.

Het genezen door klanken betekent niet altijd dat er gebruikt gemaakt hoeft te worden van klankinstrumenten. Zo kan er ook gebruik worden gemaakt van het menselijk  lichaam als genezingsinstrument, namelijk: de stem! Zo geeft het zingen van bijvoorbeeld positieve en liefdevolle teksten ook heling op diep een niveau. Denk hierbij ook aan mantra’s in muzikale vorm! Uiteraard kan een Sound Healing Zangsessie ondersteund worden met zowel muzikale instrumenten als sound healing instrumenten.

Mantra’s zijn woorden, lettergrepen of een geluid dat haar oorsprong vindt vanuit Vedische tradities en bezitten helende vibraties. Vandaar dat er vele mantra’s bestaan in zowel het Hindoeïsme als het Boeddhisme die (mits degene die chant een oprechte instelling naar de mantra toe heeft), zorgen voor haast onmiddellijke concentratie van het bewustzijn in de geest. Het herhaaldelijk reciteren van een mantra zorgt voor meer concentratievermogen om uiteindelijk dieper de meditatie in te kunnen gaan. Meer weten over mantra’s? Lees het artikel: Wat zijn mantra’s?

Door het té lang rondlopen met stress of het té lang meedragen van oud trauma, kan het lichaam geblokkeerd raken bij bepaalde gevoelige punten. Denk bijvoorbeeld aan pijn in je nek, schouderbladen en onderrug. Bij Sound Healing therapie wordt het lichaam op individuele basis ondergedompeld in de helende frequenties van klankinstrumenten. Specifieke lichaamsdelen die pijn lijden worden hierbij behandeld met klankinstrumenten, zoals Tibetaanse klankschalen en stemvorken.

7 Chakra's. 1 Mind to rule them all.

Vaak zie je bij bepaalde sound healing instrumenten dat deze verschillende kleuren en frequenties, waarbij ze specifiek bedoeld zijn om chakra’s te reinigen. Maar wat heeft sound healing nu precies te maken met chakra’s?
Om te beginnen heeft ieder mens een aura (energielaag) om het fysieke menselijke lichaam van vlees en bloed heen. Zie die aura een beetje als de ozonlaag die als een warm kleed om onze planeet heen zit. Het doel van een aura is om je te beschermen tegen (negatieve) energieën van anderen, het behoudt je prana (levensenergie) die je momenteel bezit van wegsijpelen en het zorgt ervoor dat je emotioneel in balans bent.

Wanneer je externe factoren die ongezond en negatief zijn, je mind en leven toestemming geeft om binnen te komen, kortom: je gaat ermee naar bed en je staat ermee op, dan eist het na verloop van tijd haar tol. Een prijs die iedereen uiteindelijk zal betalen wat zich meestal uit in ziekte, lichamelijke pijn, een verhoogd stressniveau, emotionele schommelingen, burn-outs en zelfs psychische aanvallen op den duur..

Zie het als een gat in de ozonlaag om de aarde heen, veroorzaakt door milieuvervuiling. Op deze manier kun je ook een gat in je aura krijgen met alle bovenstaande gevolgen. Tijd voor jezelf nemen, het aanleren van een rustige ademhaling en zo min mogelijk stressen helpen zeer zeker mee aan een krachtige auralaag, waarbij je profiteert van een evenwichtig, sterk en energieke persoonlijkheid. In totaal telt ons wezen maar liefst zeven verschillende auravelden.

Van boven naar beneden gezien, heten ze:
– de Goddelijke laag: staat gelijk aan Sahasrara Chakra oftewel de Kroonchakra
– de Monadische laag: staat gelijk aan Ajna Chakra oftewel de Voorhoofdchakra
– de Spirituele laag: staat gelijk aan Vishudda Chakra oftewel de Keelchakra
– de Mentale laag: staat gelijk aan Anahata Chakra oftewel de Hartchakra
– de Emotionele laag: staat gelijk aan Manipura Chakra oftewel de Zonnevlechtchakra
– de Etherische laag: staat gelijk aan Svadhistana Chakra oftewel de Geslachtschakra
– de Lichamelijke laag: staat gelijk aan Muladhara Chakra oftewel de Wortelchakra

Tijdens een Sound Healing sessie maken bepaalde sound healing instrumenten vaak gebruik van de frequenties die resoneren met de 7 verschillende chakra’s, denk bijvoorbeeld aan Tibetaanse klankschalen en Kristallen klankschalen. Hierdoor worden worden de chakra’s weer hersteld naar hun natuurlijke balans.

Meer ins- en outs weten over chakra’s? Lees: Wat zijn chakra’s?

Online Workshop: The Power of Vibration (57:32 min.)

Wil je graag meer weten over de yogische filosofie en de magische werking van helende klanken? Bekijk dan onderstaande online workshop, waarbij je eerst maar liefst ongeveer 32 min. duiken in de yoga-filosofie gecombineerd met sound healing met afsluitend, een klankschalen meditatie van ongeveer 20. min.

Inhoud topics online workshop:

  1. Yoga hier VS yoga daar.
  2. Wat is yoga?
  3. We’re living in an ocean of motion
  4. Verborgen boodschappen in water.
  5. Helende hertz frequenties.
  6. Water en Zand.
  7. Klankschalen meditatie.

Ben je klaar voor een gratis online intakegesprek?