Back

Echo's uit het verleden: Hoe is klanktherapie ontstaan?

Klanktherapie is een oude praktijk die zijn oorsprong vindt uit culturen, gevestigd in Tibet en gebieden rondom de Himalayas. Klankgenezers gebruiken Tibetaanse klankschalen, schalen bestaande uit maar liefst 7 of 8 verschillende metalen, die vroeger werden gebruikt bij spirituele en helende ceremonies door monniken afkomstig vanuit Nepal en Tibet. Deze schalen hebben de laatste jaren, zeker na de ontdekking van China in Tibet (1949), aan populariteit gewonnen in westerse culturen. De oorzaak is misschien omdat hun oude helende werking is bevestigd of erkend door verschillende moderne wetenschappelijke studies. Weinig van de klankschalen die tegenwoordig worden gebruikt en verkocht zijn oude artefacten, of komen zelfs uit Tibet. Deze zijn meestal machinaal geproduceerd (zoals kristallen klankschalen in Amerika) of met de hand gemaakt (metalen klankschalen in Nepal en India). De klankschalen produceren een aangenaam trillend geluid wanneer er met een houten klopper op wordt getikt of gewreven. Hierbij hangt het volume van de intonatie af van de manier en de impact van de klopperslag op de desbetreffende klankschaal.

Klankheling als een wetenschappelijke en medische praktijk in de westerse wereld werd gepionierd door de Engelse osteopaat Sir Peter Guy Manners in het midden van de 20e eeuw. In de jaren zestig richtte zijn onderzoek zich op het gebruik van hoorbare stemfrequenties in verschillende behandelingen. Hij geloofde dat zijn methoden van geluidsgenezing de natuurlijke genezingsmogelijkheden van het menselijk lichaam stimuleerden. Hij gebruikte deze methoden om chronische ontstekingen, artritis en botverkalking te bestuderen en te behandelen. Manners ontdekte meer dan 600 genezingsfrequenties en coördineerde ze op gerelateerde lichaamsdelen.

Aan het eind van de 20e eeuw kwam Fabien Maman op in het veld van de geluidstherapie. Hij was een Franse musicus, acupuncturist, componist en bio-energetisch onderzoeker. Als muzikant en componist schreef en speelde hij stukken op grote concertpodia zoals Carnegie Hall. In 1977 wendde hij zich tot de acupunctuur en gebruikte zijn muzikale achtergrond om muziek en geluid te koppelen aan zijn nieuwe vakgebied. Hij ontdekte en vormde het gebruik van stemvorken bij geluidstherapie. Stemvorken worden nu algemeen gebruikt bij klankheling en kunnen trillingen doorgeven aan het lichaam, DNA-cellen en het magnetisch veld.

In 1996 richtte Simon Heather, een acupuncturist uit het Verenigd Koninkrijk, de UK Sound Healers Association op. Deze groep heeft tot doel klankgenezing in het Verenigd Koninkrijk te bevorderen en droeg in 2005 bij tot de oprichting van het College of Sound Healing. Twee jaar na de oprichting van de vereniging begon Heather genezers en therapeuten op te leiden tot sound healers oftewel klanktherapeuten en in de daaropvolgende decennia verspreidde hij zijn theorieën over deze praktijk over de hele wereld.

Hoe werkt klanktherapie precies?

Geluiden bestaan uit trillingen, die de wereld eromheen beïnvloeden. Organismen hebben hun eigen trillingssnelheden, en voorwerpen hebben hun eigen resonantiefrequenties. Wanneer een voorwerp wordt geraakt en naast een ander voorwerp wordt geplaatst of aangeraakt, begint het andere voorwerp ook te trillen. Deze trillingen beïnvloeden ook mensen, zelfs op atomair niveau. De juiste combinatie van geluiden kan neurale activiteit organiseren, lichamen stimuleren en emoties opnieuw afstemmen, wat leidt tot kalmte en productiviteit.

Bepaalde neurale gebieden van de hersenen reageren op verschillende geluiden en verschillende eigenschappen van geluid. De geluidstrillingen reizen door het oor en worden omgezet in zenuwimpulsen, die worden geïnterpreteerd door de auditieve cortex, of het gehoorcentrum van de hersenen, en die in elk gebied anders reageren. Zo interpreteert de rechterkant van de auditieve cortex de toonhoogte van het geluid en sommige aspecten van melodie, harmonie, timbre en ritme, terwijl de linkerkant wordt beïnvloed door snelle veranderingen in de frequentie en intensiteit van het geluid.
De oppervlakte van de auditieve cortex behandelt de lage frequenties, en de diepere uitsparingen nabij het centrum van de hersenen beheren de hogere frequenties. De associatiecortex of het associatiegebied, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het verbinden en coördineren van motorische en zintuiglijke gebieden, zoekt in het geheugen naar een overeenkomst met het geluid in iets dat het eerder heeft gehoord. Ten slotte interpreteren de gebieden van Broca en Wernicke, de taalcentra van de hersenen, de woorden die het geluid zou kunnen bevatten.

Omdat geluidstrillingen de hersenen diepgaand beïnvloeden, veranderen hersengolfpatronen vaak om zich aan te passen aan aspecten van de geluidstrillingen, waaronder toonhoogten en toonreeksen. De hersenen spiegelen het geluid – wanneer de toonvolgorde coherent wordt en klinkt als een melodie, reageren delen van de hersenen coherenter. Van geluiden die rust bevorderen, zoals de Tibetaanse klankschalen, is aangetoond dat ze delta hersengolven beïnvloeden, die geassocieerd worden met diepe ontspanning. Zie deze delta hersengolven als een staat waarbij het lichaam zich in de slaapmodus bevindt, terwijl de geest wakker en alert is van alles wat er om zich heen afspeelt. Denk bij dit hersengolfpatroon ook aan yoga nidra en hypnoses, die ook als doel hebben om de cliënt in deze vibraties te doen laten bevinden.

Hoewel de exacte reden voor de genezing door trillingen onbekend is, zijn er enkele hypotheses:

  • Veranderende hersengolven: Omdat menselijke hersengolven kunnen variëren op basis van de geluidstrillingen, zullen bepaalde geluiden de hersenen doen ontspannen. De hersenen kunnen overschakelen van het produceren van beta-golven in een opgewonden toestand naar het produceren van theta- of deltagolven wanneer ze meer ontspannen zijn.
  • Binaurale beats: Wanneer tonen op verschillende hertz-niveaus in beide oren worden afgespeeld, synchroniseren de hersenen vaak met het verschil tussen beide. Bijvoorbeeld, als een geluid met 300 hertz in het linkeroor wordt afgespeeld en 305 hertz in het andere, dan synchroniseren de hersenen met vijf hertz. Dit kan worden gemeten met een EEG, maar bij het testen van deze hypothese zijn de resultaten gemengd.
  • Het biofield (biologische veld) van het lichaam: Sommige onderzoekers suggereren  dat er rondom het menselijk lichaam een energieveld bestaat, het zogenaamde bioveld wat ook wel gezien kan worden als het aura. In dit geval kunnen de geluidstrillingen een wisselwerking aangaan met het bioveld om het gewenste effect in de persoon teweeg te brengen.

Het effect van klank op de omgeving en het lichaam

Natuurlijk kunnen we pagina’s vol schrijven over klanktherapie, de wonderbaarlijke klanken van de sound healing instrumenten of de zalige boventonen die zij produceren wanneer ze bespeelt worden; het feit blijft dat we ook wel een beetje bewijs willen zien, niet?
Zoals beelden meer dan woorden spreken, kun je hier een aantal video’s zien, waarbij je het effect van helende klanken en verbaal gesproken woorden zien op bloedcellen in het menselijk lichaam en water! Uiteraard zijn die geen wetenschappelijke onderzoeken, maar wel geeft dit een indicatie aan van wat voor invloed bepaalde frequenties hebben op ons lichaam en dus ook hoe deze klanken onze fysieke- alsmede geestelijke gezondheid kunnen beïnvloeden. 

Video: LIVE bloed analyse na Sound Bath (03:02 min.)

In de eerste video is te zien waarbij diverse cliënten tegelijkertijd een Gong Bad ondergingen van maar liefst 20 minuten. Hun bloedcellen zijn hiervoor gemeten vóór en ná de sessie. De resultaten spreken zijn zowel geruststellend als opmerkelijk te noemen!

Video: Zanderige frequencies (03:39 min.)

Heb je je ooit afgevraagd wat bepaalde frequencies precies doen met… zand? Het effect zal wellicht de meest sceptische onder ons meteen bekeren tot een believer!

Video: Waterige frequencies (02:17 min.)

Dat geluid invloed heeft op bloedcellen in het menselijk lichaam, is duidelijk te zien op bovenstaande video. Maar hoe ziet het eruit op… stromend water? Kijk hoe frequencies dit keer de zwaartekracht trotseren!

Ben je klaar voor een gratis online intakegesprek?