Back

Coaching... naast klanktherapie?!

Klankcoaching: De combinatie van coaching toegevoegd op (klank)therapie is wellicht een vreemde eend in de bijt. Dit komt voornamelijk omdat enige vorm van therapie bedoeld is om een persoonlijk ‘probleem’ op te lossen. Denk hierbij vaak aan mentale- en emotionele issues waarbij je als mens jaren mee kunt zitten en zich helaas niet vanzelf oplossen. Op een gegeven moment wordt het een vast patroon in je dagelijks leven met als gevolg dat je voor een bepaald percentage je leven (onbewust vaak) laat leiden door deze ingebakken conditionering.
Bij coaching gaat het juist niet om het oplossen van een probleem, maar meer om goede vragen aan jezelf te stellen, waardoor de antwoorden naar boven komen drijven. Deze antwoorden zijn altijd gelinkt aan het feit dat een mens het gevoel heeft vast te zitten in het leven. Het gevolg hiervan is, dat je letterlijk en figuurlijk met je ziel onder je arm doelloos je leven blijft leven. Je wilt graag vooruitgang en groei ondervinden, maar op de één of andere manier heb je het gevoel dat er een onzichtbare blokkade op je weg zit, waardoor je niet verder komt.

Om antwoord te krijgen waarom nu coaching een toegevoegde waarde is op (klank)therapie, kijken we eerst even naar wat precies verstaan wordt onder de termen therapie en coaching op individueel niveau:

Wat is therapie in het kort?

Volgens Cambridge Dictionary wordt het (vrij) vertaald als:

Een behandeling die iemand helpt zich beter te voelen, sterker te worden, enz., vooral na een ziekte.

Deze definitie geeft al met het tweede woord behandeling in feite aan, dat er meerdere manieren van therapie zijn. Bij Zentastic Vibes ga je ondervinden hoe de helende klanken van de sound healing instrumenten je afstand laten nemen van je persoonlijk probleem in het leven. Hierdoor wordt er weer ruimte geschept om zonder identificatie, inclusief een een heldere blik, te kunnen observeren wat nu precies de aard van het probleem is dat inmiddels een vastgeroest patroon is geworden. De oplossing ligt vaak dichterbij dan je denkt, maar je weet niet wat je niet weet. Sound Healing als klanktherapie kan je hierbij zeer goed helpen!

Wat is coaching in het kort?

De NOBCO (Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches) hanteert de volgende definitie:

Het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische, spirituele en communicatieve vaardig -heden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken. 

Een hele mond vol dus! Maar waar het in een nutshell op neerkomt, is dat coaching draait om de ware potentie waarover ieder mens beschikt, van binnen naar buiten in de praktijk te halen, zodat je als mens zijnde bloeit in het leven naar de best mogelijke versie van henzelf.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende drie bekende hoofdvragen, die naar mijn mening, iedereen zich ieder jaar zal moeten stellen voor helderheid:

  1. Waar wil ik precies naartoe?
    Wat zijn je individuele doelen in het leven op korte- (3-6 maanden), mid korte- (6-12 maanden) en lange termijn (2-5 jaar)?
  2. Waar sta ik momenteel in mijn leven?
    Wat is de huidige status van je leven in het hier en nu m.b..t financiën, (genoten) educatie (zelfontwikkeling), carrière en liefdeleven?
  3. Wat houdt mij tegen?
    Welke blokkades herken jij in jouw leven momenteel? En mochten deze er niet zijn, zou je dan je doel(en) sneller en efficiënter kunnen behalen of is er nog iets wat ik wellicht gemist heb?

Dit zijn stuk voor stuk overkoepelende hoofdvragen waarbij je niet persé kant en klare antwoorden hoeft te verwachten, maar waarbij het veel meer gaat om het verkrijgen van helderheid die ontstaat, waardoor je in ieder geval stappen kunt maken in de goede richting.

Verschil tussen coaching en therapie.

Therapie gaat vooral om het oplossen van een mentaal, fysiek of emotioneel probleem, dat zorgt voor een blokkade in iemands leven.
Coaching draait vooral om jouw eigen innerlijke kompas te vinden en het tot een gewoonte maken, deze door het leven heen te kunnen raadplegen. 
Kortom: Therapie is vooral probleemgericht en coaching is vooral doel- en resultaatgericht.

Zentastic Vibes: Sound Healing klanktherapie & Coaching in Delfshaven, Rotterdam.

Klanktherapie
Bij klanktherapie gaan we samen kijken en analyseren waar de oorsprong, de kern, de wortel van het probleem zit, wat je vandaag de dag nog steeds belemmert om optimaal te groeien en van een rijk leven kunt genieten.
Klanktherapie is dus niet alleen maar sound healing ondergaan, maar van tevoren gaan we de dialoog aan om te zien waar precies de pijn en stress zich in je lichaam uit.
Vervolgens zullen de sound healing instrumenten worden uitgekozen om gericht en specifiek de pijnpunten aan te pakken, zodat het lichaam langzaam maar zeker verlost wordt van de pijnpunten. 

Coaching
Het coachingstraject gaat verder waar klanktherapie ophoudt. Zie coaching dus als een toegevoegde, maar ook als een aanvullend traject, dat zal helpen bij het definitief oplossen van ongezonde, vastgeroeste en ingebakken gewoontes. Deze gewoontes zijn onderdeel geworden van het onderbewustzijn (omdat je ze keer op keer herhaald hebt in je leven), wat dus resulteert in onbewust en automatisch gedrag.
Door deze ongezonde gewoontes onder de loep te nemen, geef je jezelf de kans om niet terug te vallen in dit giftige patroon, waarbij klanktherapie je lichamelijk heeft weten te ondersteunen en verlichten.

Klankcoaching als gereedschap om ongezonde gewoontes te bestrijden!

Om te voorkomen dat je weer terugvalt in oud pijn, waar klanktherapie bij heeft geholpen met het verlossen daarvan, is het zeer verstandig om te kijken naar bepaalde onbewuste patronen in je leven. Ook wel automatisch gedrag genoemd die niet voordelig uitpakken in je leven. Gewoontes, of deze nu gezond of ongezond zijn, bepalen namelijk voor een groot deel de kwaliteit van jouw leven. Het definitief wijzigen van slechte gewoontes is daarom een fundamentele aanpak, om te voorkomen dat je een terugval krijgt.
Zo zijn er diverse boeken van experts op het gebied van gedragspatronen die zeer relevant zijn voor het oplossen van giftig gedrag, niet alleen naar jezelf toe, maar ook naar anderen! Persoonlijk coach ik cliënten aan de hand van de Habit Loop oftewel de Gewoonte Cirkel, uitgevonden door Charles Duhigg (The Power of Habit), Nir Eyal (Hooked) en James Clear (Atomic Habits). Een zeer eenvoudig, maar krachtige manier om snel in kaart te brengen wat voor gedrag je zou willen veranderen en vervolgens hoe je dit kunt bereiken.

De Gewoonte Cirkel

Ons huidige leven is in essentie de som van je gewoontes. Hoe in vorm of uit vorm je bent? Een resultaat van je gewoonten.
Hoe gelukkig of ongelukkig je bent? Een resultaat van je gewoonten.
Hoe succesvol of niet succesvol je bent? Een gevolg van je gewoontes.

Wat je herhaaldelijk doet (d.w.z. waar je elke dag aan denkt en wat je doet) vormt uiteindelijk de persoon die je bent, de dingen die je gelooft en de persoonlijkheid die je uitstraalt. Maar wat als je wilt verbeteren? Wat als je nieuwe gewoonten wilt vormen? Hoe zou je dat aanpakken?

Het blijkt dat er een nuttig kader is dat het gemakkelijker kan maken om vast te houden aan nieuwe gewoonten, zodat je je gezondheid, je werk en je leven in het algemeen kunt verbeteren. Het proces van het opbouwen van een gewoonte kan worden onderverdeeld in vier eenvoudige stappen: cue, craving, respons en beloning. Door het proces in deze fundamentele onderdelen op te splitsen, kunnen we beter begrijpen wat een gewoonte is, hoe het werkt en hoe we het kunnen verbeteren.

#1 Cue/ Trigger: De cue zet je hersenen aan tot gedrag. Het is een stukje informatie dat een beloning voorspelt. Denk tegenwoordig aan het leren van signalen die secundaire beloningen voorspellen, zoals geld en roem, macht en status, lof en goedkeuring, liefde en vriendschap, of een gevoel van persoonlijke voldoening.
#2 Craving/ Verlangen: De motiverende kracht achter elke gewoonte. Zonder een bepaalde mate van motivatie of verlangen – zonder hunkering naar verandering – hebben we geen reden om actie te ondernemen. Waar je naar hunkert is niet de gewoonte zelf, maar de verandering in toestand die het oplevert.
#3 Response/ Reactie: De feitelijke gewoonte die je uitvoert, die de vorm kan aannemen van een gedachte of een handeling. Of er een reactie optreedt, hangt af van hoe gemotiveerd je bent en hoeveel wrijving er met het gedrag gepaard gaat.
#4 Reward/ Beloning: Het einddoel van elke gewoonte. De cue gaat over het opmerken van de beloning. Het verlangen gaat over het willen van de beloning. De reactie gaat over het verkrijgen van de beloning. We jagen op beloningen omdat ze twee doelen dienen: ze bevredigen ons en ze leren ons.

Bron: Boek ‘Atomic Habits’ geschreven door James Clear.

De vier stadia van gewoonte kunnen het best worden beschreven als een feedback-lus. Ze vormen een eindeloze cyclus die elk moment dat je leeft doorloopt. Deze “gewoontelus” scant voortdurend de omgeving, voorspelt wat er daarna zal gebeuren, probeert verschillende reacties uit en leert van de resultaten. Charles Duhigg en Nir Eyal verdienen speciale erkenning voor hun invloed op dit beeld. Deze weergave van de gewoontelus is een combinatie van de taal die populair werd gemaakt door Duhiggs boek The Power of Habit en een ontwerp dat populair werd gemaakt door Eyals boek Hooked.

De magische combo van Klank, Therapie en Coaching.

Naast praten bij therapie over het probleem, wordt klank ingezet, specifiek op de fysieke pijnpunten, om te helpen met het verminderen en oplossen van de pijn. Het is dus echt een tool dat ingezet wordt om sneller tot de kern van het individuele probleem te kunnen komen.

Hoe langer een individu rondloopt met een bepaald probleem (en het lost zichzelf helaas niet altijd op), hoe meer het een vastgeroest onderdeel wordt van het leven. Het resultaat is vaak dat het zich uiteindelijk uit in fysieke-, mentale- en emotionele pijn. Klank pakt deze blokkades onmiddelijk aan, op een natuurlijke en ongedwongen wijze. Coaching zorgt voor richting en ruimte om levensdoelen te behalen, door gezonde gewoontes eigen te maken!

KLANKTHERAPIE & KLANKCOACHING

Met welke klachten kan ik jou als Klanktherapeut en Holistisch Coach helpen?

STRESS | BURN-OUT | OUD-TRAUMA

Sound Healing Klanktherapie & Klankcoaching is een traject dat het beste aanbiedt van zowel een holistische- als een praktische aanpak. Klanktherapie kun je in feite zien als een voortraject vóórdat je bijvoorbeeld een coachingstraject aangaat, waarbij je écht het beste uit jezelf wilt halen en maximale impact uit je leven wil halen!

De Sound Healing instrumenten helpen je vrijwel direct om je lichaam en mind te ontspannen, waardoor je jezelf de kans geeft om (langdurige) fysieke-, geestelijke- en emotionele blokkades voorgoed op te heffen uit je fysieke systeem. Vaak zijn deze lichamelijke klachten het resultaat van langdurige geestelijke- en emotionele balast die je nog vaak (onbewust) met je meedraagt, maar in feite ontgroeid bent. Het dient jouw leven op dit moment simpelweg gewoon niet meer! Het gevolg is dat je met een schone lei kun (her)starten aan je levensdoelen, zonder dat oude pijnen en trauma’s je tegenhouden in het leven.
             

Kortom, je kunt bij mij terecht wanneer je:

Het kan zijn dat je door, bijvoorbeeld zittend werk of door langdurige stress, lichamelijke klachten ontwikkeld waarbij er zich door de tijd heen een bepaald pijnpunt heeft ontwikkeld, ergens op een specifieke plek in je lichaam. Dankzij de trillingen van bepaalde sound healing tools (voornamelijk Tibetaanse metalen klankschalen en Kristallen klankschalen), lossen er energetische blokkades op waarop het fysieke lichaam reageert met het loslaten van deze specifieke opgehoopte stress. Met als gevolg dat de energie weer vrij kan stromen en je de pijn zich vanzelf oplost.

Je wilt met jezelf aan de slag en openstaan voor een meer holistische en diepere zin in jouw leven, maar het voelt alsof je lichaam zich niet kan openstellen hiervoor? Denk bijvoorbeeld aan hypnotherapie, regressietherapie of zielsregressie? Sound Healing helpt jouw lichaam om zich beter te voelen en terug te keren naar haar oorspronkelijke/ natuurlijke manier van zijn. Eenmaal weer ge-reset en in balans, kun je bij de desbetreffende therapeut een hypnotherapie, regressietherapie of zielsregressie ondergaan.

Worden de golven op de oceaan des levens je even te heftig? En voel je je constant zeeziek? Helende klanken helpen met hun frequenties om in het hier en nu te komen, zodat je bewustzijn zich niet meer laat verleiden om van emotie naar gebeurtenis te springen. Je zult een innerlijk rustpunt vinden waar je altijd naar kunt terugkeren in tijden van stress.

Je vermoedt dat je tegen een burn-out aanzit of je bent gediagnosticeerd met een burn-out door de huisarts. Klanken helpen je om dichter bij jezelf te blijven en deze symptomen te verminderen, zodat je ruimte kunt scheppen en de identificatie met de triggers beter kunt onderscheiden, waardoor je ze dus eerder kunt voorkomen.

Kliekjes oftewel left-overs van nasi-goreng of een smeuïge pizza smaken vaak altijd beter dan de avond ervoor… maar uiteraard geldt dit niet voor burn-out en overspannen kliekjes! Om een goede basis qua lichamelijke- en geestelijke gezondheid te creëren voor jezelf, is een her-conditionering oftewel programmering een must, omdat je anders sneller weer in een burn-out of overspannen mindset terugvalt. De helende klanken zorgen voor een letterlijke re-set in je bloedcellen en de schommelingen die constant in je mind plaatsvinden.

Ongezonde gewoontes zoals veel snoepen, roken of alcohol nuttigen kan, naarmate je ouder wordt, destructief zijn m.b.t. de kwaliteit van je leven. Maar hoe kom je nu van deze ongezonde gewoontes af? De waarheid is echter dat je er niet zo snel vanaf komt, omdat het automatisch gedrag is geworden doordat je het al jaren lang doet. Je hebt jezelf als het feite op deze wijze geprogrammeerd en dus in grote- of mindere mate verslaafd aan laten raken. Tijdens klanktherapie gaan we je zo goed mogelijk in een theta-hersengolf-staat laten onderdompelen waarbij we jouw onderbewustzijn kunnen bereiken om het vervolgens te kunnen her-programmeren. 

Iedereen draagt een bepaalde hoeveelheid gewicht mee in haar of zijn rugzakje, wat niet meer nodig is. Vaak zijn dit bepaalde gedachten en gevoelens die veel impact op je leven hebben gemaakt, veroorzaakt door oud-trauma. Het realiseren en het vervolgens kunnen en mogen laten loslaten van dit oud zeer is soms nogal een opgave, omdat het ondertussen een vast gebeiteld onderdeel van jouw leven (en zelfs bijbehorende levensstijl) is geworden.
Kortom: je hebt er je eigen ik-je oftewel identiteit er voor een bepaald percentage zelfs aan ontleend! Met klanktherapie zorgen de gezonde frequenties dat dit oud-trauma weer naar boven wordt gehaald en vrij komt uit je systeem. Het verschil is dat jij je nu met het desbetreffende trauma, niet meer gaat identificeren maar je gaat het juist observeren! Dus zoals een drone in de lucht een landschap filmt, ga je het oud-trauma als derde persoon beleven in plaats van dat je één wordt met het oud-trauma. Hier zit de sleutel tot het kunnen leren leven met oud-trauma, waar klanktherapie een erg nuttige rol in kan spelen!

Ben je klaar voor een gratis online intakegesprek?