Back

Zentastic Vibes registreert uit principe GEEN inhoudelijke en persoonlijke details van cliënten.

Zentastic Vibes vindt de bescherming van gegevens van essentieel belang. Persoonlijke gegevens van cliënten worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld. Bij het verlenen van mijn diensten in de sound healing therapie & coaching praktijk verwerk ik, zo beperkt als mogelijk, enige persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met je persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door: Geoffrey de Jong, Zentastic Vibes, KvK-nummer 55915469.

Bezoekadres:
Zentastic Vibes
Puntegaalstraat 75
3024EB Rotterdam
contact@zentasticvibes.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien cliënten gebruik maken van mijn diensten, dan verstrekken ze mij hun persoonsgegevens, zodat ik mijn diensten kan verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via e-mail, via tekstbericht (Whatsapp of SMS), telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik de persoonsgegevens verkrijg via derden, bijvoorbeeld een werkgever.

Zentastic Vibes verwerkt van cliënten de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam (en optioneel achternaam);
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer.

Doeleinden
Zentastic Vibes verwerkt de persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een consult of traject;
 • Het versturen van aanvullende benodigde informatie in het kader van sound healing therapie & coaching;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt om de sound healing therapie & coaching op correcte wijze uit te kunnen voeren. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, te weten:

 • ING Bank, de organisatie die het betalingsverkeer organiseert;
 • Zettle, het bedrijf dat betalingen van particulieren faciliteert;
 • Zoom, het bedrijf dat online coaching faciliteert. (Dit vindt de beroepsorganisatie van Zoom);
 • Eduma, het LMS (Learning Management Systeem) waarbij cliënten een persoonlijk account kunt aanmaken om toegang te krijgen tot aanvullende content m.b.t. de klanktherapie en coaching sessies.

Verder worden delen van persoonsgegevens opgenomen door:

 • Google (G-Mail), het bedrijf dat de software faciliteert voor het gebruik van: e-mail, online advertentiecampagnes en analyses die uitvoert worden op basis van een IP-adres;
 • Vimexx, het hostingbedrijf dat de website en e-mailservice host.

Deze derden mogen de persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. 
Vanzelfsprekend worden cliëntgegevens niet aan commerciële instanties of goede doelen doorgegeven.

Hoe lang bewaar ik gegevens van cliënten?
Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat de persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe beveilig ik de gegevens van mijn cliënten?
Ik vind het belangrijk dat persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen, zoals een up-to-date SSL certificaat op de website (zentasticvibes.nl) en het LMS (portal waarbij cliënten aanvullende content m.b.t. mijn dienstverleningen kunnen raadplegen) bezit een twee-factor authentificatie, een honey pot, max. aantal inlogpogingen en CAPTCHA inlog.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden het IP-adres en de systeeminformatie van het apparaat verwerkt.

Rechten van cliënten
Cliënten hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van hun persoonsgegevens. Na ontvangst van het verzoek ontvangt mijn cliënt binnen 1 maand een overzicht van hun persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunnen ze mij verzoeken hun gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunnen cliënten mij verzoeken om overdracht van hun persoonsgegevens of kunnen cliënten bezwaar aantekenen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen verzonden worden naar:

Geoffrey de Jong van Zentastic Vibes
contact@zentasticvibes.nl 

Klachten van cliënten
Indien cliënten klachten hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij persoonlijk weten. Samen komen we tot een oplossing waar we beiden mee tevreden zijn.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast, waarbij nieuwere versies altijd worden gepubliceerd op deze websitepagina. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 april 2023.